Scroll to top
cs

Regenerace aktivního uhlí

Nabízíme Vám možnost regenerace aktivního uhlí ze sorpčních filtrů na vlastním zařízení. Provedeme odstranění kontaminantu (těkavých organických látek) z použité náplně a poskytneme možnost znovu použít Vaše aktivní uhlí k filtraci.
Regeneraci provádíme na vlastním zařízení. Rádi Vám vysvětlíme vyjímečnost naší technologie, ale Vás jistě zajímají přijatelné ceny při vysoké kvalitě regenerace i ostatních služeb.
Uhlí můžete dodat k regeneraci ve vhodných obalech, jak volně sypané (velkoobjemové vaky, plechové sudy), tak přímo i ve filtračních patronách.
V případě potřeby pro Vás běžně řešíme likvidaci opotřebované náplně a zajištění nového aktivního uhlí (kvalita a granulace dle požadavku).
Zajistíme pro Vás komplexní službu, tj. možnost dopravy uhlí k regeneračnímu zařízení a následně zpět, v případě filtračních patron i jejich naplnění a setřesení pro správnou funkci.
Zaručíme vrácení Vašeho uhlí – technologie umožňuje sledovat jednotlivé vsázky a odlišit uhlí jednotlivých zákazníků. V případě, že vlastníte kvalitní aktivní uhlí a dbáte na jeho správný provoz nebude tato činnost zbytečná a Vaše starost se Vám vyplatí.

Základní technické informace

Regeneraci aktivního uhlí (dále jen AU) ze sorpčních filtrů provádíme pomocí vylepšené metody termické desorpce na vlastním zařízení, které bylo v minulých letech vyvinuto v Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR v Suchdole a námi dále vylepšeno a upraveno k praktickému provozu.
Regenerace je prováděna přehřátou parou při teplotách 300°C – 350°C s následnou kondenzací a oddělením vody a desorbátu. Uvedené teploty odpovídají teplotám jedné z fází reaktivace (fáze vynášení těkavých org. látek).
Následně však nedochází k dalšímu nárůstu teploty a po vynesení kontaminantu je provedena jeho kondenzace. To znamená, že zde neproběhne pyrolýza ani spalování, takže nehrozí žádné vyhoření ani opal AU a poměrné zastoupení velikosti  pórů v aktivním uhlí zůstává zachováno.

Podle dosavadních zkušeností zůstává sorpční kapacita takto regenerovaného AU stejná jako sorpční kapacita nového AU i po desítkách cyklů regenerace.
Je však nutno brát na zřetel možné zanesení mechanickými nečistotami z předchozího používání (pigmenty – špatná předfiltrace, pyrolýzní uhlík – předchozí reaktivace)
Použitá technologie umožňuje po ukončení regenerace dodávky AU vystavit doklad s informací o množství desorbátu z jednotlivých šarží, ve kterých byla dodávka zpracována.

Máte zájem o naše služby?

Zadejte vaše údaje a my vás budeme
obratem kontaktovat.